Politica AML/KYC


SUMAR DIN POLITICA  ,, BPAY SRL“ ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

 

            În abordarea sa de afaceri în calitate de grup de companii, transparent și
social responsabil, BPAY  (în continuare Compania) se angajează să transpună scopul prevederilor prevederilor Legii 308/17 ,,cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului“ și a actelor internaționale din domeniul dat.
            Elementele principale ale Politicii Companiei în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului:

  • stabilirea și implementarea unor proceduri adecvate de identificare a clientului, înțelegerea scopului și a naturii a relației de afaceri dorite;
  • evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului și crearea mecanismelor necesare pentru minimizarea  acestora;
  • definirea unor proceduri interne de precauție sporită de acceptare a clienților, bazate pe princiiple ,,Cunoaște-ți clientul“;
  • ierarhizarea procedurilor de acceptare a unor categorii de clienți în funcție de gradul de risc asociat, tipurile de produse și servicii care pot fi furnizate pentru fiecare categorie;
  • definirea și aplicarea unor proceduri adecvate de monitorizare în scopul depistării tranzacțiilor semnificative, complexe și neordinare a activităților suspecte care cad sub incidența Legii nr. 308 din 22.12.2017;
  • numirea unui specialist pentru prevenirea spălării banilor (AML);
  • instruirea personalului de prevenirea spălării banilor în mod regulat cît și a personalului care se află nemijlocit în contact cu clientul;
  • raportarea activității suspecte în cazuri de depistare a acestora.

            Compania nu admite deschiderea de conturi anonime, sau de conturi sub nume fictive și stabilirea relațiilor de afaceri cu bănci sau organizații fictive. Compania aplică imediat măsuri restrictive în privința bunurilor, inclusiv a celor obținute, controlate direct sau indirect de persoanele, grupurile și entitățile incluse în lista sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor emise de ONU și UE.

            Compania acordă deosebită atenție în cazul clienților și tranzacțiilor în și/sau din jurisdicițiile cu un grad de risc sporit și care nu dețin proceduri de cunoaștere a clienților. BPAY  întrerupe relațiile de afacere în mod unilateral cu clienții tranzacțiile sau activitatea cărora prezintă un risc ,,sporit“ de implicare a Companiei în tranzacții de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

 

În atenția clienților noi cît și a celor existenți

            În scopul de a lupta împotriva finanțării terorismului și a activităților de spălare a banilor, la inițierea relațiilor de afaceri, Compania v-a aplica măsuri de identificare și verificare a informației.