Prelucrarea datelor cu caracter personal


Procedura de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Download PDF

A. Informații generale

BPAY SRL (operator de date cu caracter personal nr. 0000665-001 din 8 aprilie 2016) acordă o prioritate maximă păstrării confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.bpay.md sau aplicației mobile BPay (individual sau împreună – „Site-ul”).

B. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

B.1. Dacă sunteți utilizator al serviciilor BPAY (utilizați site-ul www.bpay.md și /sau aplicația mobilă BPAY), BPAY va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi: numele şi prenumele; sexul; data şi locul naşterii; cetăţenia; IDNP; imaginea; datele bancare; semnătura; numărul de telefon mobil; adresa şi adresa e-mail; datele din actele de identitate; identificare / înregistrare video, dar şi date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/ preferințele/ obișnuințele dumneavoastră în cadrul BPAY, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

B.2. Adițional pot fi prelucrate alte date: lista contactelor telefonului; camera video; geolocația; stocare date pe telefon; setari notificari push.

B.3. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, BPAY va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

C. Scopurile și temeiurile prelucrării

C.1. Dacă sunteți utilizator al serviciilor BPAY, BPAY prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi BPAY, respectiv pentru preluarea, validarea, executarea tranzacției inițiate de Dvs.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și BPAY. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și BPAY.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale BPAY în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, satisfacerii legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și implementarea sancțiunilor internaționale.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale pe care trebuie să le îndeplinească BPAY. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea BPAY de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de BPAY, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului BPAY, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în scop de marketing nu va avea urmări negative pentru DVS.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de plăți, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al BPAY de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

C.2. Dacă sunteți utilizator al aplicației mobile BPAY, BPAY poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru asigurarea funcționalității p2p în cadrul aplicației mobile BPAY, la accesarea opțiunii transfer p2p este solicitat accesul la Contactele telefonului pentru corelarea cu Baza de date a clienților existenți BPAY și adăugarea acestora in lista destinatarilor pentru acest tip de operațiune de plată.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop poate fi efectuat doar cu acordul dumneavoastră. Refuzul pentru acordarea permisiunii solicitate poate avea drept consecință imposibilitatea corelării automate a destinatarilor pentru opțiunea p2p.

 • pentru asigurarea unor funcționalități extinse este solicitat accesul la camera video, necesara pentru identificarea Dvs.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al BPAY de a asigura obligația legala a BPAY pentru procedura KYC (proceduri ”Cunoaște-ți clientul”)/ AML (proceduri de combatere și prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului).

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop va limita funcționalitțile disponibile dumneavoastră pentru serviciile BPAY (operațiuni de plată/ extragere numerar la ATM etc).

 • pentru asigurarea unor funcționalități extinse este solicitată imaginea de pe actul de identitate și a feței pentru identificarea dumneavoastră.

Temei: Fundamentul juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră are la bază interesul legitim al BPAY de a îndeplini cerințele legale asociate cu procedura de KYC (proceduri ”Cunoaște-ți clientului”)/AML (proceduri de combatere și prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului/ antifraudă. BPAYcaptează imaginea facială a clientului în vederea stabilirii identității clientului și neadmiterii fraudării datelor de identificare cu utilizarea unui act de identitate care aparține unei alte persoane.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop va limita funcționalitatea disponibilă pentru serviciile BPAY (operațiuni de plată/ retragere de numerar la ATM etc).

 • pentru asigurarea funcționalității posibilității de utilizare și stocare a cardurilor de reducere în aplicația BPAY, este solicitată imaginea/poza cardului de reducere și integrarea acestuia în funcționalul BPAY.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop poate fi efectuată fără solicitarea suplimentară a permisiunii, deoarece acesta este doar un instrument suplimentar a serviciilor acordate de către BPAY în care dumneavoastră alegeți să utilizați acest insturment sau nu.

 • pentru asigurarea unor funcționalități identificare furnizor plăți este solicitat accesul la camera video, necesara scanarii facturilor pentru plata serviciilor furnizorilor pentru corelarea cu Baza de date a furnizorilor existenți BPAY și adăugarea automata a acestora in lista destinatarilor pentru acest tip de operațiune de plată.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop poate fi efectuat doar cu acordul dumneavoastră. Refuzul pentru acordarea permisiunii solicitate poate avea drept consecință imposibilitatea corelării automate a destinatarilor pentru opțiunea plați furnizori.

 • pentru asigurarea funcționalității asistență navigare în cadrul aplicației mobile BPAY, la accesarea opțiunii identificare punct de plată sau ATM este solicitat accesul la Geolocația telefonului dumneavoastră pentru a vă asista deplasarea la locația necesară.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop poate fi efectuat doar cu acordul dumneavoastră și BPAY. Refuzul pentru acordarea permisiunii solicitate poate avea drept consecință imposibilitatea identificării locației telefonului dumneavoastră și imposibilitatea de a vă asista deplasarea la locația necesară.

 • pentru asigurarea unor funcționalități de stocare documente de plată, extrase de cont, etc. este solicitat accesul la spațiul de stocare al telefonului dumneavoastră.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop poate fi efectuat doar cu acordul dumneavoastră. Refuzul pentru acordarea permisiunii solicitate poate avea drept consecință imposibilitatea stocării pe telefonul dumneavoastră a informațiilor solicitate.

 • pentru asigurarea unor funcționalități de notificari push poate fi solicitat acordul pentru activarea opțiunii pe telefonului dumneavoastră.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop poate fi efectuat: cu solicitarea acordului dumneavoastră (setare implicită pentru telefoanele pe iOS) sau fără solicitarea acordului dumneavoastră (setare implicită pentru telefoanele pe Android OS).

Refuzul pentru acordarea permisiunii solicitate poate avea drept consecință imposibilitatea recepționării pe telefonul dumneavoastră a notificarilor push.

C.3. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, BPAY prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de BPAY, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al BPAY de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

D. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, BPAY va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina BPAY (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client și ați decis ruperea relațiilor de afaceri cu BPAY, contul Dvs. de utilizator va fi închis conform Contractului încheiat cu Dvs. ceea ce va avea ca efect și dezabonarea de la primirea de comunicări comerciale prin care Vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. Totuși, dorim să Vă informăm că închiderea contului Dvs. de plăți nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul G de mai jos.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, BPAY va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de BPAY pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

E. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, BPAY poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină BPAY în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu bănci comerciale, alți prestatori de servicii de plată, agenți de plată, furnizori de servicii IT etc), ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau cash back sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către BPAY prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 F. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către BPAY pot fi transferate în afara Republicii Moldova, dar doar către state din Uniunea Europeană.

G. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către BPAY, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea BPAY cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către BPAY a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform legislației din Republica Moldova sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, BPAYsă anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către BPAY către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al BPAY sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care BPAY poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Centrul Național pentru Protecție Datelor cu Caracter Personal al Republica Moldova (CNPDCP) sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: support@bpay.md